3 תשובות
רובן כבר סגורות (המסעדות)
רובם נסגרו ב-19:00