תשובה אחת
לדעתי חמישה ימים
אבל אני לא בטוח

כמובן שיתאפשרו חריגות במקרים חריגים