3 תשובות
כן, פעם אמרתי בשיעור אנגלית "מאדרפאקר" והשעו אותי.
לא נראלי
את שתי חברות שלי השעו לשבוע בגלל התחצפות לא מי יודע מה