3 תשובות
ערב יום השואה -11.4
יום השואה 12.4
ערב יום הזיכרון-17.4
יום הזיכרון+העצמאות-18.4
יום העצמאות -19.4
לג בעומר-2.5
ערב יום השואה - 11-12 באפריל.
ערב יום הזיכרון - 17-18 באפריל.
ערב יום העצמאות - 18-19 באפריל.
לג בעומר- 2-3 במאי.
ערב יום השואה הוא ביום רביעי 11 באפריל וביום חמישי ה12 באפריל, ערב יום הזיכרון הוא ב17 וב18 באפריל, יום העצמאות ההופעות הם ב18 באפריל אבל החג והחופש של העל האש והכל הוא ב19 באפריל. ל"ג בעומר הוא מה2 במאי עד ה3 במאי.