3 תשובות
אני יודעת שאם נכשלת בגלל חשד להעתקה אז לא זכאים לגשת למועד ב'.
חוץ מזה לא חושבת שיש עוד.
nope, תקרא בתקנון של הבית ספר לגבי העניין או שתדבר עם המורה
לא.