8 תשובות
בית הספר מחליט
בית הספר מחליט
אנונימית
בית הספר עצמו מחליט, יש בתי ספר שבהם מותר להגיע עם שורטים.
לרוב אוסרים על זה מטעמי צניעות.
בית ספר מחליט אצלי אסור
בית הספר מחליט
בית הספר מחליט.
בית הספר מחליט
זו החלטה של בית הספר.
Aro