2 תשובות
בגלל שהוא ילד זה לא יוכל לקרות סתם. רק אם תשקיעי בו אם המון סבלנות את גם תראי תוצאות
שם המשחק הוא סבלנות. והמון
d.
צריך פשוט לחנך אותו שהוא לא יקבל כל מה שהוא רוצה