6 תשובות
עדיף כבר בלי כלום
רגלים בגודל אצבעות
אף אחד.
רגליים בגודל של האצבעות

כי אני לא יוכל לשחק במחשב עם אצבעות ענקיות!

כן אני יודע שאני לא יוכל ללכת כל כך...

טוב נו... לפחות אשיג פטורים בבסיס xD
לא זה ולא זה
אוו גאד לא יכולה לדמיין את זה