3 תשובות
אי אפשר זה עולה כסף
אחרי שאת משלמת עליהם
אי אפשר זה עולה כסף אמיתי
וכנראה שלא יפתחו,