3 תשובות
אי אפשר זה עולה כסף
אחרי שאת משלמת עליהם
J1
אי אפשר זה עולה כסף אמיתי
וכנראה שלא יפתחו,