3 תשובות
לימודים, אני לא החלטית
לימודים.
זה יוצא יום שישי אז אנחנו לא לומדים