6 תשובות
ברגיל 6 שעות
יש כאלה ששומרים פחות כי קשה להם להתאפק אבל הם עדיין רוצים לכבד
עוף 3 שעות
בשר 6 שעות
כל סוג בשר 6שעות גם עוף