5 תשובות
אני בטוח שמותר, זה לא חריטה
שואל השאלה:
למדת את זה או שזה בסברה?
אנונימי
כתוב בתורה "כתובת קעקוע לא תתן בך" אסור לפגוע בגוף בתכלס, לשים מדבקות לא אומר שאסור..
בעצם, הפסוק בתורה אומר "וכתובת קעקע לא תתנו בכם" (ויקרא יט, כח), אבל אין פירושו כתובת מלשון כתב של אותיות, אלא כתובת מלשון דבר הנכתב באמצעות דיו. כלומר השילוב של דיו הנכנס באמצעות שריטה אל מתחת לעור הוא האסור (משיב: הרב אייל ורד).
בעצם זה יותר נורמלי - ישנה מחלוקת האם האיסור הוא דווקא בכתיבת אותיות, כאשר יתכן שאם לא כותבים אותיות אלא יש רק כעין רושם אז אין איסור מהתורה. ( סמ"ק, חינוך, רע"ב).
איתא במשנה מכות כא ב הכותב כתובת קעקע כתב ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו או בכחול ובכל דבר שהוא רושם. ר"ש בן יהודה אומר אינו חייב עד שיכתוב שם את השם שנאמר: וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה'. ופירש ריב"ן כותב בתחילה על בשרו בסיקרא ואח"כ מקעקע הבשר במחט או בסכין ונכנס הצבע בין העור ובין הבשר ונראה בו כל הימים.
בעת העתיקה "סימלו (כתובות קעקע) קניין וסימנו את שייכותו של עבד לאדוניו, ובתקופות מאוחרות - את זיקתו של אדם לעדת מאמיניו של אל". ואמנם במקורות חז"ל נזכר מנהג זה כהסבר לאיסור. וכך גם פסק רמב"ם:"וזה מנהג הגויים, שרושמין עצמן לעבודה זרה" - היינו: שרושמים בכתובת הקעקע את שם האליל שלהם. ומכאן הדעה שרק כתובת קעקע שיש בה שם של אליל אסורה ומחייבת ענישה.
בכל אופן ע"פ שולחן ערוך זה אסור וזה מנוגד להלך הרוח של עם ישראל.