3 תשובות
האות G נשמעת כמו ג, רק כשמגיעות אחריה התנועות i ו-e היא נהפכת לג'.