5 תשובות
dont worry be happy
אל תדאג, תשמח

In order to succeed, we must first believe that we can.
כדי להצליח עלינו תחילה להאמין שאנחנו יכולים...
In the end everithing is OK. If it's not OK,it's not the end

בסוף הכל בסדר. אם זה לא בסדר עכשיו, אז זה לא הסוף.
less bitter, more glitter

פחות מרירות, יותר נצנוץ
It does not do to dwell on dreams and forget to leave

זה לא טוב לשקוע בחלומות שלך, ולשכוח לחיות