2 תשובות
וואו היה לי קשה רצח להבין מה כתבת פה.
ומדברים על השלישית כי יופי, תחת ומיצי זה לא הכל אוקיי?
לא הבנתי מה השאלה