תשובה אחת
טופס ירוק עם בדיקות בתוקף, אגרת מבחן משולמת, ותעודת זהות.