תשובה אחת
"הזכות לשוויון"
לא יודעת אם זה כל כך יעזור לך.