3 תשובות
מה עבר לך בראש כשראית שהוא בסכנה?
האם פחדת?
איך ידעת מה לעשות?
מה גרם לו לעשות את המעשה?
מה הוא הרגיש אחרי המעשה?
אם היה יכול לשנות את העבר היה עושה אותו דבר וכאלה
מה עבר לך בראש?
איזה התלבטויות היו?