4 תשובות
את אוהבת מישהו שמתחיל באות הראשונה שלך או את דלוקה על מישהו מהכיתה שלך /מהשכבה
יש לך חבר?
את בקראש על מישהו?
איך תגיבי אם תגלי שמישהו בקראש עליך?
אם היא אוהבת מישהו
תשאל אותה מי הכי יפה או חמוד בכיתה שלה