4 תשובות
תשאל אותה מי הכי יפה או חמוד בכיתה שלה
אם היא אוהבת מישהו
יש לך חבר?
את בקראש על מישהו?
איך תגיבי אם תגלי שמישהו בקראש עליך?
את אוהבת מישהו שמתחיל באות הראשונה שלך או את דלוקה על מישהו מהכיתה שלך /מהשכבה