9 תשובות
נפשית אישה.
פיזית גבר.
בדור של היום במדינות מפותחות אישה אבל יש מדינות שהאישה נחשבת כשפחה ואין לה כמעט זכויות
אישה
אישה ברורר!
אנונימית
בלי לחשוב גבר. מכל הבחינות לכן גם כל הזמן הנשים עשות יום האישה וכל הקרה הזה בן אדם חזק לא מנסה להוכיח את עצמו.
אנונימי
ברוחן? נשים. ראית שתי נשים ששונאות אחת את השניה? אבל ממש? מינימום מלחמת עולם.
אינדוידואלי לגמריי