4 תשובות
ניראלי
בשעון חורף? נראה לי. 20:16.
בשעון חורף? כן