תשובה אחת
כנסי לדף פרופיל שלך והכי למעלה יש חץ ובתוכו סימן של שעון, כנסי לשם ואז תעבירי מסטוריס לתמונות