4 תשובות
אין את זה באינסטרגרם
בשיחות הפרטיות
בדיירקט
רק אם דיברת עם מישהו בפרטי אז תוכלי לראות את זה ברשימה של האנשים שדיברת לאחרונה