4 תשובות
36. כיוון שזוויות נגדיות במקבילית שוות זו לזו
37. כיוון שלכל משולש יש צלע מקבילה במשולש השני
(כמעט בטוחה שזה התשובה)
שואל השאלה:
יהודייה.. 36. לא מצויין שזו מקבילית וב-37 צריך לחפוף.
אנונימית
ב36 כתוב ששני הצלעות הקצרות לא זוכרת את האותיות הם שוות אז זה מחייב שזה מקבילית