5 תשובות
שואל השאלה:
בקישור...
אנונימית
א. adr, adj, rdj
ב. ajd חופף ל aed (צלע מהמשולש הגדול- הנתון, צלע משותפת, וצלעות מהמשולש שווה השוקיים שנמצא על הבסיס
ג. כי זה "זויות שוות בהתאמה בין משולשים חופפים"
מה מספר השאלה? הראשונה או השנייה?
שואל השאלה:
וב-114 ב' אפשר עזרה?
אנונימית
באותו הנושא: