6 תשובות
מאיה הטובת לב
מאי הכלבה
דניאל המצחיקה
נעם המציקה
ונועם החכמה
מצחיקה מאי
טובת לב מאיה
כלבה נעם
החכמה נועם
מציקה דניאל
נעם- מציקה
דניאל- טובת לב
מאי- מצחיקה
נועם- כלבה
מאיה- חכמה
אנונימית
לפי בנות שאני מכירה (כמובן שזה לא חל על כל האנשים ששמם זהה לאחד מהשמות הללו):

הכלבה - מאי
הטובת לב - מאיה
המצחיקה - נעם
המציקה - דניאל
חכמה - נועם.
אנונימית
נועם - חכמה
דניאל - טובת לב
מאיה - מציקה
נעם - מצחיקה
מאי - כלבה
אנונימי
מאיה - חכמה
נעם - טובת לב
מאי - מציקה
נועם - מצחיקה
דניאל - כלבה
אנונימית