3 תשובות
לא
לא, אתה פשוט עוזר לאתר להיות נקי.
אנונימית
למיטב ידיעתי - לא במיוחד.
כתבתי לך לפנות בוקר;
זו מערכת אוטומטית שמשקללת את פעילותך באתר.
מה שכן, אני מאמין שאם תהיה מחובר שעות וכל מה שתעשה יהיה לדווח על שאלות - עדיין ייחשב לך.