5 תשובות
חבר ידיד או חבר כזוג? אם כידיד אז אני אמשיך אבל כזוג לא, כי אני ארגיש יותר בוגרת וזה יפריע לי
עכשיו בגיל הזה זה מפריע לי אבל בעוד כמה שנים לא נראלי זה יפריע
גם כחבר יעני זטג וגם כידיד זה חא יםריע לי
אם אני אוהבת אותו אז מה אכפת לי..
לי אישית זה היה מאוד מפריע אז לא
לי אישית זה גם מאוד מפריע לצאת עם משהו שקטן ממני. אבל אם את אוהבת אותו וזה לא מפריע לך אז תהיהי איתו למה לא?
באותו הנושא: