12 תשובות
על פי התנ"ך הוא לא יהודי "כרת יכרת מעמו"
אנונימית
ברור
אנונימית
קצת היה מגעיל אותי כנראה אבל אם זה הבעיה היחידה שלנו בקשר אז מה זה משנה בכלל
אני רק אהיה חייבת להיות בוטה ולהגיד שנימולים מזיינים טוב יותר.
אנונימית
אוקיי התנ"ך פשוט אומר שעל מנת להיות יהודי חובה ברית
אנונימית
כן.
גם לא משנה לי אם הוא יהודי או לא.
זיון לא קשור לעורלה זה אך הבן אדם משתמש בו
אנונימי
תעשה ברית מילה אחי
זה גם יותר בריא לך לפי משרד הבריאות
אדם שאיינו נימול הסיכוי שלו לחלות במחלות יותר גבוה בהרבה
אנונימי