3 תשובות
Animoji? לא בטוח.
באפליקציה של ההודעות, iMessage