5 תשובות
לא אני
אני ב6
d.
אני קמה לבסיס ב5
את:)
נהנה בנננננהההההההה
יותר בקטע של לישון