4 תשובות
כן תהני
האם זה בסדר? כן
האם זה ילדותי ומיותר? גם כן
אם התשובה שלה נכונה אז למה לעשות מינוס?
אני חושבת שזה די ילדותי.
אבל זה בסדר.
וואלה לא יפה