3 תשובות
מחר יוצאים לחופש.
מחר יום אחרון ואז יוצאים לחופשה
מחר לומדים, חמישי לא