3 תשובות
לא הייתי רוצה להיות, טוב לי עם מי שאני.
לא.. סתם כבד
אני לא רוצה אבל התהילה חזקה ממני