תשובה אחת
תלוי בסיבוכים ותלוי באיזה גיל. הרופאים מחליטים.
המינימום זה יומיים
באותו הנושא: