2 תשובות
אי אפשר למחוק מסרים או את המשתמש.
אפשר לחסום אבל לא למחוק את ההודעות של המשתמש השני וגם לא של עצמך