6 תשובות
בפרופיל שלך
סטיפס שלי > הפרופיל שלי > לשים את העכבר על המד אמינות וזה יראה את האחוזים
כמו שאמרו מעלי- וזה 56 אחוזים
בפרופיל שלך
שואל השאלה:
אבל זה מראה רק במילים- כלומר אמין- אבל איפה האחוזים?
יש לך 56 אחוזים