4 תשובות
כאן
במקומות שקשורים לתחומי העניין שלך...?
יש כאן את "חברים לעט", את יכולה לפרסם שם מסר. (:
וכמובן שקיימות האפשרויות הרבות היותר מציאותיות, כמו תנועות נוער, חוגים, מקומות התנדבות...