4 תשובות
ברור שללכת, אל תחשבי בפאן אגואיסטי של ללמוד, תמיד יהיה לך זמן ללמוד אבל ללכת לאזכרה שהיא פעם בשנה... תכבדי קצת
ברור שללכת לאזכרה לימודים אפשר להשלים אחר כך
אזכרה לדעתי.
תלוי, ללכת לאזכרה של מישהו קרוב חשוב יותר.
אני הייתי הולכת לאזכרה.