4 תשובות
80 שקל מיפו תל אביב
40 מהעיר.
100 אני חושבת