5 תשובות
מי זה אני אדבר איתו
אייך שולחים לו הודעה?
אנונימי
מה הכוונה לחתוך רוצה להתאבד?
אנונימי
מי זה? מישהו מפה?
אנונימי
נסי לגרום לו להבין שזה לא יעזור לו.