10 תשובות
תדווחו עליו
תדווח עליו בצור קשר.
תדווחו עליו אין לו שום זכות לעשות את זה
למה חסמתן אותו? ברגע שמשתמש מקלל אתכן, תדווחו מיד. תנסו לחפש בהסטוריית הגלישה שלכן, אולי תמצאו. תדווחו בצור קשר. גם אם הם לא עונים, הם מטפלים בזה.
שואל השאלה:
הוא התחיל לקלל ולאיים ונבהלנו
מה השם שלו? אדווח גם..
אוליי זו הדרך שלו והוא פשוט מתבייש?
תדווחי, תפני לנאמן בכיר ותציגי לו את זה
תצלמו מסך של השיחות איתו, כנל למחיקות לא מוצדקות.
תשלחו את זה לנאמן בכיר ותדווחו עליו