תשובה אחת
כן.
אם הוא מתנהג בהתנהגות לא טובה אז אל תהיי כמוהו.