3 תשובות
לי קרה כן.
אני רציתי להיות חילוניה גמורה ואני התחלתי לעשות בעיות אבל לא היה כזה בשבילי וגם לא בשביל ההורים שלי.
אז אני באמצע
אני ההפך
אנונימית