17 תשובות
אל, דניאל, יתפלל, ישתולל...
הראל
(השם שלי חח)
שואל, יעל, מיכאל, מטייל, פועל..
מיכאל, מטייל, רפאל
צוהל, בוחל, נועל, כובל...