9 תשובות
קוף
עוף
Aro
קוף, עוף, חוף
מאי, איי, חי
נוף
שי
תוף, פילוסוף.
כדאי.
נוף חוף קוף ) מידיי
מצורף קישורים.
טוף
איי! (קריאת כאב)
ביי גיא די שי
עוף נוף קוף חוף תוף
אנונימית