תשובה אחת
נוזלים במגבלת נפח בקבוק, אני לא בטוח כמה
באותו הנושא: