4 תשובות
הזכות לקניין
הזכות לחירות
חופש הביטוי
טבעיות (כמו הזכות לחיות) וחברתיות (שהמדינה מעניקה, כמו הזכות לחינןך ולדיור)
הזכות לשוויון
הזכות לעצמאות
הזכות לשתיקה
הזכות לחיים
הזכות לבטחון אישי
הזכות לאזרחות
הזכות לחירות
חופש התנועה
חופש הדעה והביטוי
הזכות לבחור ולהיבחר
את התכוונת לזה..
אם התכוונת לקבוצות השונות אז יש טבעיות שהם חלים בדרך כלל על כולם, וחברתיות שמוענקות לאדם מסיבה מסוימת