3 תשובות
איזה זכויות אפשר לקבל כבר כלום
שנה הבאה תוכל לעלות במעלית לבד