תשובה אחת
כנראה עד שיצא אלבום חדש זה יקרה רק עוד שנתיים בערך